WITRAŻE Z LAT 1800–1945 W KOŚCIOŁACH RZYMSKOKATOLICKICH
METROPOLII KRAKOWSKIEJ I PRZEMYSKIEJ

Baza danych finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012–2017 projekt nr 11 H 11 026880