O projekcie

Prezentowana baza danych powstała w ramach projektu badawczego „Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej”, realizowanego w latach 2012-1017 w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego dzięki środkom przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Celem projektu była kompleksowa inwentaryzacja i opracowanie witraży powstałych pomiędzy 1800-1945 w kościołach na terenie metropolii krakowskiej i przemyskiej. Projekt stanowi część przedsięwzięcia badawczego pod auspicjami Corpus Vitrearum, międzynarodowej organizacji zajmującej się badaniami nad malarstwem witrażowym. Obecnie dalsze prace nad opracowaniem polskich witraży prowadzone są przez Międzyuczelniane Centrum Badań Witrażowych, afiliowane przy Instytucie Historii Sztuki UJ i Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie.

Zgodnie z założeniami projektu wyniki prac na terenie metropolii krakowskiej opublikowane zostały w formie drukowanej w pięciu tomach obejmujących: dekanaty krakowskie (t. 1, 2014), archidiecezję krakowską poza Krakowem (t. 2, 2015), diecezję bielsko-żywiecką (t. 3, 2015), tarnowską (t. 4 w dwóch woluminach, 2017) i kielecką (t. 5, 2017). Materiały z tomów drukowanych sukcesywnie wprowadzane są również do tej bazy. Pozwala to nie tylko na swobodne korzystanie z wyników badań w formie otwartego dostępu, ale i na aktualizowane haseł w przypadku pojawienia się nowych faktów. Natomiast część projektu dotycząca metropolii przemyskiej na razie nie zostanie wydana w formie książkowej. W tym przypadku baza danych jest jedynym miejscem prezentującym wyniki projektu.

Hasła umieszczone w bazie zawierają następujące dane: numer ewidencyjny, wezwanie, lokalizację obiektu (miejscowość, adres, przynależność w ramach administracji kościelnej), numer rejestru zabytków, opis budowli, historię budowli, źródła archiwalne dotyczące budowli, źródła drukowane dotyczące budowli, opracowania dotyczące budowli, dzieje zasobu witrażowego, źródła archiwalne dotyczące witraży, źródła drukowane dotyczące witraży, opracowania dotyczące zasobu witrażowego oraz dokumenty i uwagi konserwatorskie, a także autorstwo opracowań i uzupełnienia.

Wszystkie osoby, które posiadają jakieś nowe informacje na temat witraży, ich historii, projektów, projektantów oraz zakładów wykonujących witraże i chciałyby wzbogacić wiedzę o prezentowanych zespołach prosimy o nadsyłanie swoich wiadomości na adres podany w zakładce KONTAKT.