Kontakt

Międzyuczelniane Centrum Badań Witrażowych

E-mail: cvp@uj.edu.pl
Adres:
 
Instytut Historii Sztuki UJ
ul. Grodzka 53, 31-001 Kraków
Telefon:
 
+48 12 663 18 57
+48 12 424 49 48
Fax: +48 12 663 18 57